ASSOCIACIÓ ENGINYERIA I CULTURA CATALANA
Estatuts de l'associació
EICC
Capítol I
LA DENOMINACIÓ, ELS FINS I EL DOMICILI
Capítol VI
EL TRESORER I EL SECRETARI
Capítol II
ELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ, ELS SEUS DRETS I LES SEVES OBLIGACIONS
Capítol VII
EL RÈGIM ECONÒMIC
Capítol III
L’ASSEMBLEA GENERAL
Capítol VIII
EL RÈGIM DISCIPLINARI
Capítol IV
LA JUNTA DIRECTIVA
Capítol IX
LA DISSOLUCIÓ I LA LIQUIDACIÓ
Capítol V
EL PRESIDENT I EL VICEPRESIDENT
 
Presentació
Objecte
Junta
Estatuts
Notícies
Congressos
Fes-te soci
EICC. Via Laietana, 39, 3r - 08003 Barcelona - Tel. 933 192 300 - Fax 933 100 681 - eicc@eic.cat - Mapa - Realització: Imma Puig