Producció, Territori i Societat en la Gestió Forestal

CodiProducció, Territori i Societat en la Gestió ForestalAutorsArxius
DS2.1 La Recerca en el Comportament dels Incendis Forestals i el seu Impacte sobre la Societat i el Territori Planas, E
Àgueda, A
Domènech, R
Pérez, Y
Pastor, E
ResumConclusionsPonènciesÀudio
DS2.2 La Planificació dels Boscos de Propietat Privada de Catalunya: Tecnificació de la Gestió Forestal Farriol, R
Rabascall, X
Cervera, T
ResumConclusionsPonènciesÀudio
DS2.3 El Seguiment dels Instruments d'Ordenació Forestal Mitjançant un Sistema d'Informació Geogràfica. Implementació en dues zones de Catalunya: La Serra de Collsacabra i el Massís de les Guilleries Mascort, F
ResumConclusionsPonènciesÀudio
DS2.4 Projecte de defensa contra Allaus en el Municipi de Bossòst. Val d'Aran Solanelles, M
ResumConclusionsPonènciesÀudio
DS2.5 Els Boscos de Rodalies, una nova realitat amb mancances de planificació Romà, J
Miñambres, L
Ramón, A.E
ResumConclusionsPonènciesÀudio
DS2.6 Entenent als Propietaris Forestals: La component Social en el Disseny de Polítiques Forestals Domínguez, G
Santana, C
Resum
DS2.7 Transferint Coneixament Tècnic i Científic a la Societat i el Territori: El Repte del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya Blanco, E
Domínguez, G
ResumConclusionsPonènciesÀudio
Llegenda

Realització: Imma Puig