Actes

La inauguració del Congrés va ser presidida per la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Sra. Montserrat Casas Ametller, i pel President del Comitè organitzador del III Congrés, Sr. Josep Amat i Girbau. Així mateix van ser acompanyats a la mesa presidencial pel Conseller de Presidència del Consell Insular de Mallorca, Hble. Sr. Cosme Bonet Bonet, pel Director General, d’Ordenació del Territori del Govern de les Illes Balears, Sr. Bernat Aguiló i Siquier, per la Directora General d’Universitats del Govern de les Illes Balears, Sra. Francesca Garcias Gomila, i pel Subdirector General de Política Industrial de la Secretaria d’Indústria i Empresa del Departament d’Indústria, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.

El sopar oficial del Congrés va ser presidit pel Conseller de Presidència del Consell Insular de Mallorca, Hble. Sr. Cosme Bonet Bonet i pel President del Comitè organitzador del III Congrés, Sr. Josep Amat i Girbau.

La cloenda del Congrés va ser presidida pel President del Comitè organitzador del III Congrés, Sr. Josep Amat i Girbau, pel Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, Sr. Antoni Giró Roca, per l’Alcalde de Lleida, Sr. Àngel Ros i Domingo i pel Director de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de les Illes Balears, Sr. Gabriel Oliver Codina.

Realització: Imma Puig