Experiències en la Creació d'Empreses Spin-Off

CodiExperiències en la Creació d'Empreses Spin-OffAutorsArxius
DV3.5 AQUA-LANES, SL. Spin-Off de la Universitat de Girona Batlle, J
Martí, J
Salvi, J
Amat, J
ResumConclusionsÀudio
DV3.6 Consorci de Vivers d'Empreses Territorials. Demarcació de Girona Batlle, J
Pericot, E
ResumConclusionsÀudio
DV3.7 DSET. Spin-Off en Embedded Solutions Muñoz, X
Freixenet, J
Armangué, X
Resum
DV3.8 EASY Innovation Center: Enginyeria de Sistemes Intel·ligents de la Rosa, J.L
Bosch, T
Centelles, D
ResumConclusionsPonènciesÀudio
DV3.9 AQUSENS. Spin-Off en Enhancing 3D Salvi, J
Forest, J
PonènciesÀudio
Llegenda

Realització: Imma Puig