Entitats Promotores

 

Institut d'Enginyers de Catalunya
Associació i Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya
Associació i Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya
Associació d’Enginyers Aeronàutics. Delegació de Catalunya
Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya
Col·legi d’Enginyers de Forests de Catalunya
Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de les Illes Balears
Col·legi Oficial d’Enginyers Superiors d’Andorra
Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú
Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya
Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació de Catalunya
Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de les Illes Balears

Realització: Imma Puig