Programa del dia

Llegenda
CodiDissabte, 6 de desembre del 2008Arxius
09:00 - 10:00Conferència plenària
La Construcció Naval als Països Catalans a la Baixa Edat Mitjana. Una Resposta Teconlògica a unes Necessitats Mercantils.
Antoni Riera

Àudio
10:20 - 12:40Sessió: Enginyeria i Societat
Moderador: M. González
DS1.1
 • Enginyeria, Societat i Llengua. J. Bassa
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DS1.2
 • Noves demandes Socials. Anàlisi de les competències genèriques per a Enginyers Civils. P. Pardo, J.L. Rovira
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DS1.3
 • Gestió Estratègica: Una Oportunitat per al Tèxtil Associatiu Català. T. Espanyó
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DS1.4
 • Tecnologia, Societat i Acadèmia. J.M. Fuertes, M. Barracó, E. Tomàs
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DS1.5
 • Un Territori, uns Valors, una Càtedra. J. Fabregat
Resum Conclusions Àudio
DS1.6
 • El paper de les Ciutats en el Procès d'Innovació Empresarial. A. Ros
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DS1.7
 • Nanociència i Nanotecnologia: Reptes Tecnològics i Socials per Catalunya. E. Juanola-Feliu
Resum Conclusions PonènciesÀudio
10:20 - 12:40Sessió: Producció, Territori i Societat en la Gestió Forestal
Moderador: A. Cladera
DS2.1
 • La Recerca en el Comportament dels Incendis Forestals i el seu Impacte sobre la Societat i el Territori. E. Planas, A. Àgueda, R. Domènech, Y. Pérez, E. Pastor
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DS2.2
 • La Planificació dels Boscos de Propietat Privada de Catalunya: Tecnificació de la Gestió Forestal. R. Farriol, X. Rabascall, T. Cervera
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DS2.3
 • El Seguiment dels Instruments d'Ordenació Forestal Mitjançant un Sistema d'Informació Geogràfica. Implementació en dues zones de Catalunya: La Serra de Collsacabra i el Massís de les Guilleries. F. Mascort
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DS2.4
 • Projecte de defensa contra Allaus en el Municipi de Bossòst. Val d'Aran. M. Solanelles
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DS2.5
 • Els Boscos de Rodalies, una nova realitat amb mancances de planificació. J. Romà, L. Miñambres, A.E. Ramón
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DS2.6
 • Entenent als Propietaris Forestals: La component Social en el Disseny de Polítiques Forestals. G. Domínguez, C. Santana
Resum
DS2.7
 • Transferint Coneixament Tècnic i Científic a la Societat i el Territori: El Repte del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. E. Blanco, G. Domínguez
Resum Conclusions PonènciesÀudio
9:00 - 13:00Sessió: Enginyeria i Empresa
Moderador: M. Vallverdú
PJS1
 • Estudi del Flux Energètic i les Emissions de CO2 al llarg del Cicle de la Vida d'un Hotel. B. Rosselló-Batle, A. Moià, A. Cladera, V. Martínez
Resum Conclusions Ponències
13:00 - 13:45Conferència plenària
Innovació i Eficiència Energètica en el Sector Elèctric.
Joan I. Frau

PonènciesÀudio
13:45 - 14:15Cloenda del CongrésÀudio
Llegenda

Realització: Imma Puig