Presentació del President del Comitè Organitzador


resident del Comitè Organitzador del III Congrés d'Enginyeria i Cultura Catalana

L’Associació Enginyeria i Cultura Catalana es va crear, entre altres finalitats, per organitzar periòdicament un congrés que permetés debatre diferents aspectes que fan de l’enginyeria un dels factors integrants de la nostre cultura i considerar des de diferents punts de vista les seves implicacions en l’evolució de la societat.

 

Aquest tercer Congrés tenia per lema Enginyeria,Territori i Societat, per debatre i donar a conèixer les implicacions de l’enginyeria en la conformació del territori i l’evolució de la societat a principis del segle XXI.

 

Amb l’organització del Congrés, es pretenia:
- Debatre tècnica i professionalment les implicacions de l’enginyeria en la conformació del desenvolupament territorial.
- Abordar les repercussions socials o mediambientals de projectes i de infraestructures del nostre territori.
- Posar en comú les experiències dels enginyers en els diversos àmbits professionals.
- Difondre a la societat els debats realitzats.

 

Amb la publicació en suport digital de les Actes del Congrés, es posa a l’abast de tothom, a través de la xarxa, totes les ponències presentades, així com les presentacions en Power Point i també les participacions orals dels ponents, el que facilita la seva difusió, un dels objectius que l’Associació es proposava amb l’organització d’aquest Congrés.

 

Aquest tercer Congrés va reunir a uns 200 professionals de diferents especialitats, que tot i ser una petita part de tots els professionals de l’enginyeria que desenvolupen la seva activitat en els territoris de parla catalana, va representar punts de vista força amplis i de diferents procedències territorials, però sense haver aconseguit una participació territorial més uniforme, tal com seria desitjable. Tot i això, el Congrés globalment es pot considerar que va assolir els seus objectius, per l’interès que les seves ponències varen despertar als assistents, i va quedar palesa la conveniència en mantenir la seva continuïtat.

 

Cal expressar públicament el reconeixement de l’esforç realitzat per tots els membres del Comitè Organitzador i l’agraïment per la col•laboració i participació de les autoritats del Govern de les Illes Balears, amb el que es va assolir un excel•lent acolliment i clima de treball. Cal agrair també el suport rebut de les institucions i dels col•legis professionals, que gràcies al seu patrocini s’ha pogut disposar dels recursos necessaris per dur a terme la seva organització. Finalment agrair també als autors de les ponències, i assistents pel seu esforç i la seva participació, ja que és a ells a qui realment es deu l’èxit del Congrés.

 

Josep Amat i Girbau
Universitat Politècnica de Catalunya

 

 

 

 

 

 

 

Realització: Imma Puig