Programa del dia

Llegenda
CodiDijous, 4 de desembre del 2008Arxius
15:00 - 16:40Sessió: Enginyeria i Infraestructures
Moderador: X. Villasevil
DJ1.1
 • Infraestructures Socials a Catalunya. Eficiència en les Cessions amb destí a Equipaments Públic com a resposta al Dèficit Democràtic. M.Ll. Marsal
Resum Conclusions Àudio
DJ1.2
 • Els Primers Plans de Transport Ferroviari de la Democràcia. P. Macias
Resum Conclusions Àudio
DJ1.3
 • Disseny Industrial i Obra Pública. M. Batlle
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DJ1.4
 • Infraestructures, Territori i Finançament. J. Amat
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DJ1.5
 • Nous Instruments de Finançament en Zones Urbanes. J.P. Rodríguez-Martín
Resum PonènciesÀudio
15:00 - 16:40Sessió: Enginyeria i Empresa
Moderador: A. Aguado
DJ2.1
 • Gestió d'un Departament de Manteniment d'Edificis mitjançant la Teoria de Cues. A. Martínez
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DJ2.2
 • Creació d'Espais amb Tecnologia de la Informació per compartir el Coneixament i la Innovació. G. Arceo, R. Salvador
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DJ2.3
 • Mesura d'Intengibles. Aplicació a la Detecció de Segments Diferenciats de Clima Laboral. T. Aluja, G. Sánchez, O. Serch
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DJ2.4
 • Organització Flexible del Temps de Treball. A. Corominas, A.M. Coves, A. Lusa, J. Ojeda, R. Pastor
Resum Conclusions Àudio
DJ2.5
 • Formació i Empreses Innovadores a Catalunya: De la Formació Tradicional a l'Economia del Coneixament. M.C. Torrens
Resum Conclusions Àudio
17:00 - 18:00Sessió: Enginyeria i Empresa
Moderador: J. Ojeda
DJ1.6
 • La Innovació com Element Tractor a l'Enginyeria. Barreres Culturals. A. Aguado
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DJ1.7
 • Fiscalitat i Foment de la Innovació. A.M. Sánchez
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DJ1.8
 • Tecnologies Mèdiques: Una Oportunitat Estratègica per a l'Empresa Catalana. M. González
Resum Conclusions PonènciesÀudio
17:00 - 18:00Sessió: Els Estudis d'Enginyeria
Moderador: J. Fabregat
DJ2.6
 • La Problemàtica de la Creixent Manca d'Enginyers. J. Amat, A. Casals
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DJ2.7
 • Reflexions sobre la Crisi de Vocacions a l'Enginyeria. F.X. Villasevil, M. Fisac, G. Miranda
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DJ2.8
 • La Docència en l'Enginyeria Biomèdica i l'Adequació a l'EEES. P. Caminal, B. Giraldo, M. González, R. Jané, M. Vallverdú, N. Vidal
Resum Conclusions PonènciesÀudio
18:00 - 18:30InauguracióÀudio
18:30 - 19:30Conferència plenària
El Gran Eix FERRMED: Locomotora de Desenvolupament Econòmic Europeu. Secretari General de Ferrmed.
Joan Amorós

Àudio
Llegenda

Realització: Imma Puig