Tecnologia, Industria i l'Entorn

CodiTecnologia, Industria i l'EntornAutorsArxius
DV2.15 Aportació a la Construcció Sostenible: Prefabricats de Formigó amb Àrid Reciclat, Vibrocomprimits Espinar, X
ResumConclusionsPonènciesPonènciesÀudio
DV2.16 Anàlisi Comparativa del Càlcul de Murs Pantalla en el Disseny de Soterranis d'Edificis Loscertales, C
Ledesma, A
Lillo, C.F
Ramoneda, L
ResumConclusionsPonènciesÀudio
DV2.17 Àrids Reciclats Mixtos a Mallorca. Possibles Aplicacions en Funció de les Seves Propietats Mas, B
Sastre, N
Cladera, A
ResumConclusionsPonènciesÀudio
DV2.18 El Sector de la Construcció i el Desenvolupament Humà en Projectes de Cooperació Internacional Cladera, A
Etxeberria, M
Pérez, A
ResumConclusionsPonències
DV2.19 Metamaterials:Noves Perspectives en Ciència i Tecnologia Martin, F
Bonache, J
ResumConclusionsPonències
Llegenda

Realització: Imma Puig