Comitè Local

President

Gabriel Oliver Universitat de les Illes Balears

Vocals

Isabel Aguiló Universitat de les Illes Balears
Antoni Burguera Universitat de les Illes Balears
Josep Antoni Fayas Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports (Illes Balears)
Guillem Femenias Universitat de les Illes Balears
Gabriel Fontanet Universitat de les Illes Balears
Joan Josep Marcó Universitat de les Illes Balears
Josep Maria Mirats Institut de Robòtica i Informàtica Industrial
Josep Pascual Empresa Idom
Miquel Roca Universitat de les Illes Balears

Realització: Imma Puig