Comitè Organitzador

President

Josep Amat Universitat Politècnica de Catalunya

Vicepresidents

Francesca Garcias Directora General d’Universitat del Govern de les Illes Balears
Joan Majó Director General d’Universitats de la Generalitat de Catalunya
Daniel Bastida Rector de la Universitat d’Andorra
François Féral Exrector de la Universitat de Perpinyà Via Domícia
Joan Vallvé Degà del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya
Antoni M. Sanmartí Degà del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de les Illes Balears
Cristina Rico Presidenta del Col·legi Oficial d’Enginyers Superiors d’Andorra
Joan Ribó President del Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
Pere Macias President del Cercle d’Infraestructures
Carles Bonet Universitat Politècnica de Catalunya
Alfons Crespo Universitat Politècnica de València
Joan Batlle Parc Tecnològic de la Universitat de Girona
Joan de Dalmau Centre Tecnològic per a la Indústria Aeronàutica i del Espai

Secretària General

Montserrat Vallverdú Universitat Politècnica de Catalunya

Secretària General Adjunta

Anne Beykirch MiB

Tresorer

Ramon Garriga Exdegà del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya

Vocals

Modest Batlle Dr. Enginyer de Camins, Canals i Ports, UPC
Jordi Berenguer Director de l'Escola Politècnica Superior de Castelldefels, UPC
Carme Figuerola Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació, UdLL
Manel González Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica
Llorenç Huguet Exrector de la Universitat de les Illes Balears
Lluís Jofre Dr. Enginyer de Telecomunicació, UPC
Ramon Ollé Director Executiu de l'Escola d'Enginyeria i Gestió, La Salle, URL
Rosa Nomen Vicerectora de Relacions Internacionals, IQS, URL
Ramon Puigjaner Dr. Enginyer Industrial, UIB
Margalida Ramis Enginyeria Sense Fronteres de les Illes Balears
Maria Ribera Sancho Degana de la Facultat d’Informàtica de Barcelona, UPC
Maria Clara Torrens Fundació Torrens-Ibern
Jordi Torres Centre de Supercomputació de Barcelona

Realització: Imma Puig